SKYDINIO KARKASINIO NAMO VIDINIŲ SIENŲ SPRENDIMAI

VIDINĖS LAIKANČIOS IR NELAIKANČIOS PERTVAROS

Vidinės sienos (pertvaros) kaip konstrukcija skiriamos į apkrovą nelaikančias ir į apkrovą laikančias. Nelaikančioms pertvaroms naudojamas 95mm pločio medinis karkasas, laikančioms – 145, 195 mm.

Pagal LR STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” gyvenamieji dviejų butų ar daugiabučiai pastatai turi atitikti nežemesnės nei C garso klasės reikalavimus. Vieno buto gyvenamojo namo garso klasė projektuojama užsakovui pageidaujant, tačiau turi būti ne žemesnė negu E garso klasė. Žemiau pateikiame tipinius skydinių karkasinių pertvarų sprendimus tenkinančius STR 2.01.07:2003 keliamus reikalavimus. Charakteristika apibūdinanti pertvaros garso izoliavimo savybes yra garso izoliavimo rodiklis, žymimas R‘w, dB. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo geriau pertvara sugeria garsą.  Čia pateiktuose sprendimuose panaudotos gipso kartono plokštės, bet vidaus apdailai gali būti naudojamos ir kitos užsakovo pasirinktos apdailos medžiagos.

KARKASINIŲ PERTVARŲ DETALĖS IR GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIAI

Pagal STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” naudojama garso klasių sistema:

  • A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
  • B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
  • C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
  • D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
  • E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė;
PRIEŠGAISRINĖ
SKIRIAMOJI SIENA
NELAIKANTI PERTVARA
VIENGUBAS GIPSAS
NELAIKANTI PERTVARA
DVIGUBAS GIPSAS
LAIKANTI PERTVARA
DVIGUBAS GIPSAS
LAIKANTI PERTVARA
DVIGUBAS GIPSAS