SKYDINIO KARKASINIO NAMO PERDANGOS SPRENDIMAI

MEDINĖ KARKASINĖ TARPAUKŠTINĖ PERDANGA

Perdangų paskirtis yra perimti grindis veikiančias apkrovas, atskirti vieno aukšto patalpas nuo kito aukšto patalpų ir užtikrinti akustinį komfortą tose patalpose. Todėl tarpaukštinės perdangos svarbiausios charakteristikos yra jos laikomoji galia ir garso izoliacija. Tarpaukštinės perdangos laikomoji galia skaičiuojama pagal namo išplanavimą parenkant ekonomiškai pagrįstą sijų skerspjūvį ir žingsnį.

Kalbant apie tarpaukštinės perdangos garso izoliavimo savybes, naudojamas oru sklindančio garso izoliavimo rodiklis Rw ir smūgio garso izoliavimo rodiklis Lw . Oro garso izoliavimo rodiklis parodo, kaip gerai perdanga izoliuoja kalbėjimą, muzikos garsus ir pan., ir kuo šis rodiklis didesnis, tuo oro garso izoliacija geresnė. Smūgio garso izoliavimo rodiklis parodo, kaip gerai perdanga izoliuoja vaikščiojimo sukeltą triukšmą, ir kuo šis rodiklis mažesnis, tuo smūgio garso izoliacija yra geresnė.

Pagal LR STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” gyvenamieji dviejų butų ar daugiabučiai pastatai turi atitikti nežemesnės nei C garso klasės reikalavimus. Vieno buto gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama užsakovui pageidaujant, tačiau turi būti ne žemesnė negu E garso klasė. Žemiau pateikiame medinių karkasinių tarpaukštinių perdangų konstrukcijų sprendimus tenkinančius STR 2.01.07:2003 keliamus reikalavimus.

Standartiškai medinė perdanga konstruojama iš C24 klasės vientisos medienos sijų, kurių aukštis 195/220/245mm. Esant didesniems tarpatramiams naudojamos dvitėjinės medinės sijos, LVL sijos, suporintos sijos,  į perdangos konstrukciją įkomponuojamos klijuotos medienos/metalinės sijos.

MEDINĖ PERDANGA
ŠILDOMOS GRINDYS
MEDINĖ PERDANGA
SAUSAS ĮRENGIMAS

MEDINĖS PERDANGOS RENOVACIJA
KOMPOZITINĖ MEDŽIO-BETONO TARPAUKŠTINĖ PERDANGA

Siūlome šiuolaikinį sprendimą medinei tarpaukštinei perdangai renovuoti – kompozitinę medžio-betono perdangą. Kompozitinė medžio-betono perdanga labai geras sprendimas situacijose, kuriose neįmanoma įrengti naujos perdangos, bet keliami nauji laikomosios galios, garso ir smūgio izoliacijos reikalavimai. Tokia sistema ypač aktuali renovuojant seną medinę perdangą, nes ženkliai pagerinami esamos perdangos smūgio ir garso izoliacijos rodikliai, padidinamas stiprumas ir standumas, atsparumas ugniai.

Kompozitinės konstrukcijos efektas gaunamas dėka metalinių jungių, kurios sujungia medinę siją ir betono sluoksnį į vieną sistemą, tokiu būdu medžiagos dirba kartu. Eliminavus metalines junges iš konstrukcijos dingtų visas kompozitinis efektas, o betono sluoksnis šioje konstrukcijoje liktų “negyva” apkrova. Mūsų pateiktame sprendime panaudoti specialūs varžtai, bet galimi sprendimai naudojant ir kitokias metalines junges.

KOMPOZITINĖ PERDANGA