Vidinės sienos

Vidinės sienos (pertvaros) skiriamos į apkrovą nelaikančiąsias ir į apkrovą laikančiąsias. Pertvarų funkcinė paskirtis yra dvejopa: suskirstyti pastato plotą į atskiras patalpas ir užtikrinti akustinį komfortą tose patalpose. Todėl bene svarbiausia vidinės sienos charakteristika yra jos garso izoliavimo rodiklis, žymimas R‘w, dB.

Tradiciškai, pakankamas garso izoliacijos rodiklis gali būti pasiekiamas įrengiant masyvias pertvaras iš mūro ar betono.  Siekiant sumažinti pertvarų storį, svorį ir apkrovas kitoms konstrukcijoms, išlaikant pertvarų akustines savybes, masyvios vienasluoksnes pertvaros keičiamos į lengvąsias daugiasluoksnes pertvaras. Atlikti tyrimai įrodo, kad lengvosios daugiasluoksnės pertvaros užtikriną gerą garso izoliavimo rodiklį, lyginant su masyvioms sienoms.

Pagal LR STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” gyvenamieji dviejų butų ar daugiabučiai pastatai turi atitikti nežemesnės nei C garso klasės reikalavimus. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama užsakovui pageidaujant, tačiau turi būti ne žemesnė negu E garso klasė. Žemiau pateikiame tipinius lengvųjų karkasinių pertvarų konstrukcijos sprendimus tenkinančius STR 2.01.07:2003 keliamus reikalavimus garso izoliacijos rodiklio reikšmei.

VS+

VS95VS95+

VS145+

Čia pateikti tipiniai sprendimai apkalant sienas GKP plokštėmis, kurios vėliau gali būti nutinkuojamos ir nudažomos. Žinoma, karkasinė skydinė technologija neriboja vidaus apdailos medžiagos pasirinkimo, todėl apdailai gali būti naudojamos ir kitos medžiagos. Karkasinio skydo konstrukcija derinama pagal užsakovo pasirinktas apdailos medžiagas.

PERTVAROS GARSO IZOLIACIJA

Toks rezultatas lengvosiose daugiasluoksnėse pertvarose pasiekiamas dėka „masės-spyruoklės-masės“ dėsnio. Tokio tipo sienos konstrukcijoje „masė“ yra GKP plokštė, o „spyruoklė“ yra sienos lengvasis užpildas (akmens vata ar kita panaši medžiaga). „Spyruoklė“ sugeria oru sklindantį aukšto dažnio triukšmą, o „masė“ – žemo dažnio triukšmą. Siekiant didesnio garso izoliavimo rodiklio yra didinama sienos ploto vieneto masė, didinamas lengvojo užpildo storis, sandūrose naudojamos elastingos tarpinės, kurios sumažina akustinius tiltelius tarp standžių pertvarų sujungimų.

Garso sugerties kreivėŽinome, jog garso bangos ore sklinda sužadinant ore esančias molekules.  Įrengus pertvaroje orui nelaidžią membraną, nukenčia pertvaros akustinės savybės, sumažėja sugerties koeficiento reikšmė prie aukštų dažnių (mėlyna punktyrinė linija). To priežastis yra ta, jog membrana neleidžia garso bangos sužadintoms oro molekulėms patekti į garso izoliacijos sluoksnį “spyruoklę” ir ten garso bangai užgęsti. Orui nelaidi membrana eliminuoja “spyruoklės” darbą iš “masė-spyruoklė-masė” sistemos ir tokios sistemos garso izoliacijos efektyvumas krenta. Todėl,  pertvarose įrengti membraną iš orui nelaidžios medžiagos (pvz.: PE plėvelė) negalima.

Sienos garso izoliavimo rodiklio dydis priklauso nuo sienos konstrukcijos, naudojamų medžiagų, sienos konstrukcijos masės, darbų atlikimo kokybės, o taip pat labai priklauso nuo greta esančių pertvarų, perdangų, grindų konstrukcijos. Garsas gali skverbtis ne tik tiesiogiai per pertvarą, bet ir per aplinkinius kelius: grindis, nesandarumus, sienų sujungimus ir kt.

Bendru atveju pasakyti koks bus pertvaros garso izoliavimo rodiklis yra sudėtinga, todėl nusakant pertvaros akustines savybes naudojamas laboratorinis garso izoliavimo rodiklis Rw, dB. Laboratorinis garso izoliavimo rodiklis nustatomas neįvertinant netiesioginius garso sklidimo kelius ir vertinamas tik tiesioginiu keliu (1) per pertvarą sklindantis garsas. Todėl laboratorijoje nustatytas garso izoliavimo rodiklis pasako konkrečios atitvaros garso izoliacijos savybes.
Nustatant pertvaros tikrąjį garso izoliavimo rodiklį, atliekami natūriniai matavimai objekte, kuriuo metu gaunamas garso izoliacijos rodiklis įvertinus visus garso kelius. Įvairiuose šaltiniuose pateikiamas prognozuojamas tam tikros atitvaros garso izoliacijos rodiklis R‘w dB, kuris yra nustatytas iš daugkartinių matavimų objektuose. Šis rodiklis naudojamas pertvarų akustinių savybių prognozei ir projektavimui. Aukščiau esančiuose sprendimuose pateikėme abu garso izoliacijos rodiklius. Sprendimuose prognozuojamos garso rodiklio reikšmės atitinka STR reikalavimus.
Prognozuojamo ir laboratorinio garso rodiklio reikšmės skiriasi, nes prognozuojamo garso rodiklio reikšmė yra nustatoma įvertinant visus garso sklidimo kelius, o laboratorinis garso rodiklis nustatomas įvertinant tik tiesioginį garso sklidimo kelią per pertvarą. Norint tiksliai suprojektuoti pertvaros garso izoliacijos rodiklį, reikia atlikti sudėtingus skaičiavimus pagal konkretų namo projektą įvertinant visus galimus garso sklidimo kelius.