Stogas

Viena iš svarbesnių stogo charakteristikų yra jo šiluminis laidumas, žymimas U. Šiluminiam laidumui atvirkščias dydis yra šiluminė varža, žymima R (Sąryšis U=1/R). Stogo šilumos izoliacijos storis parenkamas atsižvelgiant į ekonomiškai tikslingus šiluminio laidumo skaičiavimus vadovaujantis LR STR reikalavimais (STR 2.05.01:2013. Pastatų energinio naudingumo projektavimas). Priklausomai nuo siekiamos pastato energinio efektyvumo klasės (B, A, A+, A++), reikalingas šilumos izoliacijos sluoksnio storis kinta nuo 250mm iki >500mm.
Pastabos:
• Čia skaičiuojant šiluminę varžą buvo neįvertinama vidaus apdailos įtaka;
Čia skaičiuojant šiluminę varžą, šilumos izoliacijos medžiaga parinkta mineralinė vata, kurios deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λd=0,036 W/mK. Skaičiuotinis šilumos laidumo koeficientas įvertinus įdrėkį ir konvekciją – λds=0,04 W/mK;
Pageidaujant, galima naudoti kitas šilumos izoliacijos medžiagas: medžio plaušo vatą,  „ekovatą“ celiuliozės pagrindu, termoputas. Tokiu atveju šilumos izoliacijos sluoksnio storį reikia perskaičiuoti pagal pasirinktos medžiagos šilumos laidumo koeficientą λ.

Standartinio namo stogo sprendimai

GEGNIŲ STOGAS

Standartinio namo, atitinkančio B energinio efektyvumo klasę, stogo šilumos izoliacijai pakanka 250mm storio šilumos izoliacijos. Todėl tokio namo stogo įrengimui galima taikyti tradicinį gegninį stogą.

Gegnės. Bitumas.

Stogas. Gegnes. Bitumas

Gegnės. Čerpės. Stogas. Gegnė. Čerpė.

SANTVARŲ STOGAS

Kaip alternatyvą stogui iš gegnių, galima naudoti medines santvaras. Tokios konstrukcijos privalumas, kad galima perdengti didelį tarpatramį atremiant santvaras į išorines laikančiąsias sienas, tokiu būdu vidinės laikančios sienos nereikalingos ir pastato vidines patalpas galima išdėlioti visiškai laisvai. Taip pat, didžiulė santvarų tipų įvairovė leidžia įrengti įvairaus sudėtingumo stogus, su mansarda ir be jos.

Santvarinis stogas

Pasyvaus namo stogo sprendimai

Energiškai efektyvaus (pasyvaus) namo, atitinkančio A, A+ ar A++ energinio efektyvumo klasę, stogo šilumos izoliacijai reikia >400mm storio šilumos izoliacijos, todėl tokio namo stogui sprendimas iš įprastų gegnių netinka. Įrengiant pasyvaus namo stogą gali būti naudojamos suporintos gegnės, dvitėjinės gegnės arba medinės santvaros su dviguba viršutine juosta.

SUPORINTŲ GEGNIŲ STOGAS

PASIV. GEGNĖ

Dviguba gegnė. Pasiv. Čerpė

DVITĖJŲ STOGAS

PASIV. JOIST

Stogas. Dvitėjis. Čerpė.

DVIGUBOS JUOSTOS SANTVARŲ STOGAS

PASIV. SANTVARA