Perdangos

Perdangų funkcinė paskirtis yra trejopa: perimti grindis veikiančias apkrovas, atskirti vieno aukšto patalpas nuo kito aukšto patalpų ir užtikrinti akustinį komfortą tose patalpose. Todėl tarpaukštinės perdangos svarbiausios charakteristikos yra jos laikomoji galia bei garso izoliacija. Tarpaukštinės perdangos laikomoji galia skaičiuojama pagal namo išplanavimą parenkant ekonomiškiausią skerspjūvį. Medinių perdangų projektavimo metu taip pat atliekami skaičiavimai, kuriais patikrinama ir užtikrinama, jog perdangoje neatsiras vibracijų galinčių sukelti diskomfortą namo gyventojams.
Kalbant apie atitvarinių konstrukcijų (išorinė siena, vidinė pertvara) garso izoliavimo savybes, naudojamas oru sklindančio garso izoliavimo rodiklis Rw. (Plačiau skaitykite čia). Kalbant apie tarpaukštinės perdangos garso izoliavimo savybes, naudojamas oru sklindančio garso izoliavimo rodiklis Rw ir smūgio garso izoliavimo rodiklis Lw . Oro garso izoliavimo rodiklis parodo, kaip gerai perdanga izoliuoja oro triukšmą (kalbėjimas, muzikos garsai ir kt.); ir kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo oro garso izoliacija geresnė. Smūgio garso izoliavimo rodiklis parodo, kaip gerai perdanga izoliuoja smūgio triukšmą (vaikščiojimas ir kt.); ir kuo šis rodiklis žemesnis, tuo smūgio garso izoliacija yra geresnė.

Tradiciškai, pakankamas garso izoliacijos rodiklis gali būti pasiekiamas įrengiant masyvias perdangas iš gelžbetonio.  Siekiant sumažinti perdangų svorį ir apkrovas kitoms konstrukcijoms, išlaikant perdangų akustines savybes, masyvios perdangos keičiamos į lengvąsias daugiasluoksnes perdangas. Atlikti skaičiavimai įrodo, kad lengvosios daugiasluoksnės perdangos užtikriną gerą garso izoliavimo rodiklį, lyginant su masyviomis perdangomis.

Smūgio izoliacija lentelė

Pagal LR STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” gyvenamieji dviejų butų ar daugiabučiai pastatai turi atitikti nežemesnės nei C garso klasės reikalavimus. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama užsakovui pageidaujant, tačiau turi būti ne žemesnė negu E garso klasė. Žemiau pateikiame tipinius lengvųjų karkasinių tarpaukštinių perdangų konstrukcijos sprendimus tenkinančius STR 2.01.07:2003 keliamus reikalavimus oro ir smūgio garso izoliacijos rodiklio reikšmei.

TARPAUKŠTINĖ MEDINĖ PERDANGA

TP

Čia pateikti tipiniai sprendimai apkalant sienas GKP plokštėmis, kurios vėliau gali būti nutinkuojamos ir nudažomos. Žinoma, karkasinė technologija neriboja vidaus apdailos medžiagos pasirinkimo, todėl apdailai gali būti naudojamos ir kitos medžiagos. Karkasinio skydo konstrukcija derinama pagal užsakovo pasirinktas apdailos medžiagas.

KOMPOZITINĖ MEDŽIO BETONO PERDANGA

TP Kompozitinė

TP komposit

Siūlome šiuolaikinį sprendimą tarpaukštinei perdangai įrengti. Kompozitinė medžio betono perdangos konstrukcija – tai lengvosios medinės konstrukcijos ir gelžbetoninės perdangos junginys. Įrengus tokią perdangą, gaunamos išskirtinės savybės: maža vibracija, aukšti smūgio ir garso izoliacijos rodikliai, didesnis stiprumas ir standumas, maži įlinkiai, geresnis atsparumas ugniai ir galima perdengti didesnį perdangos tarpatramį. Taip pat išsaugomos medinės perdangos konstrukcijos gerosios savybės: nesudėtingas įrengimas, ekonomiškumas ir nedidelė konstrukcijos ploto masė.

Tokie rezultatai pasiekiami dėka metalinių jungių, kurios sujungia medinę siją ir betono sluoksnį į vieną sistemą ir medžiagos dirba kartu. Kaip žinoma, betonas gerai dirba gniuždymui, o medis gerai dirba tempimui. Tokioje kompozitinėje medžio-betono perdangos konstrukcijoje betonas dirba gniuždymui, o medinė sija dirba tempimui, todėl išnaudojamos gerosios medžiagų mechaninės savybės ir gaunamas geras rezultatas. Eliminavus metalines junges iš konstrukcijos dingtų visas kompozitinis efektas, o betono sluoksnis šioje konstrukcijoje taptų “negyva” apkrova. Mūsų pateiktame sprendime panaudojami specialūs varžtai skirti kompozitinėms perdangoms. Galimi ir kitokie sprendimai kompozitinei medžio betono perdangai įrengti, panaudojant kitokias metalines junges, tačiau konstrukcijos veikimo principas išlieka tas pats.

TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS SMŪGIO IZOLIACIJA

Orinio garso izoliaciją perdangoje užtikrina jos paviršiaus ploto masė ir sandarumas tarp sluoksnių. Smūginiam garsui izoliuoti yra įrengiamos slankiosios grindys. Įrengiant tokią grindų konstrukciją standūs grindų sluoksniai yra atskiriami vienas nuo kito tampriu virpesius sugeriančiu sluoksniu – smūgio izoliacija, kuri dirba kaip spyruoklė sugerianti smūgio energiją. Smūgio izoliacijos medžiaga turi būti „minkšta“, bet tuo pačiu ir „kieta“ tam, kad pasiekti geras smūgio izoliavimo reikšmes. Smūgio garso izoliacijai naudojama speciali smūgio izoliacinė vata, kurios svarbiausias rodiklis yra dinaminis standumas. Šiuo rodikliu apibūdinama medžiagos struktūros gebėjimas deformuotis ir slopinti ją veikiančių smūgių energiją. Kuo šis rodiklis žemesnis – tuo smūgio garso izoliacija geresnė.

Žingsnių sukeliamo smūgio garso izoliacijai įprastai naudojami akmens vatos gaminiai, kurie specialiai projektuojami naudoti juos grindyse. Tokių gaminių pluošto orientacija yra horizontali, kitokia nei stogų arba pamatų izoliacija, kurios pluošto orientacija vertikali. Horizontalus pluoštas geba geriau sugerti pro jį praeinantį smūgio garsą. Perdangų su skirtingai orientuoto plaušo smūgio garso izoliacija gali skirtis  5dB. Tai gali reikšti vienos garso klasės skirtumą, todėl labai svarbu naudoti tinkamą smūgio izoliacijos medžiagą.
Įrengiant perdangą, turi būti užtikrinta, jog tarp perdangos ir sienų nebus tiesioginio standaus kontakto, kadangi palikti akustiniai tilteliai pablogina garso izoliavimo rodiklius. Tam tikslui, turi būti įrengiama tampri tarpinė einanti aplink viso kambario perimetrą, kuri atskiria grindų sluoksnį nuo sienos.

Siekiant padidinti perdangos oro ir smūgio garso izoliaciją, kabamosios lubos gali būti įrengiamos ant lankstaus specialaus garso profilio. Kabamosios lubos yra atskiriamos nuo perdangos sijų ir „pakimba“ ant lengvųjų garso profilių. Kontaktas tarp kabamųjų lubų ir perdangos sijų minimalus, garsas gali persiduoti tik per tvirtinimo varžtus. Įrengus tokį garso profilį, garso izoliacijos rodikliai gali padidėti per 13-14 dB. Aukščiau pateiktuose perdangų sprendimuose pateikti variantai parodo, kaip skiriasi karkasinės perdangos oro ir smūgio izoliavimo rodikliai panaudojus garso profilius.

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos leidžia pasiekti gerus garso izoliavimo rodiklius. Todėl užtikriname, jog skydinis karkasinis namas suteiks komfortišką gyvenimą!